Ctember
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

30 ctember d ass wis 273 n useggas (wis 274 deg iseggasen imanaẓen) deg teswast d usiden agrigur. 92 n wussan ad yegrin deffir-s i taggara n useggas.