Yennayer
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass n 1 yennayer d ass amezwaru n yal aseggas deg teswast tagrigurt. Llan 364 wussan deffir-s ar taggara n useggas, neɣ 365 n wussan ma d aseggas amanaẓ

31 dujamber - 1 yennayer - 2 yennayer

Inelfuyen ẓreg


Tasut tis 21 ẓreg

 
Luiz Inácio Lula da Silva, deg wamber 2003 di Muzambik.

Imagraden iqqenen ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :

Tira d isadwalen ẓreg

  1. "Égypte: un attentat devant une église d'Alexandrie fait 21 morts". Archived from the original on 2011-01-04. Retrieved 2013-12-12.