Itrikli Mars sɣur Lkamira n OSIRIS n tmacint n unadi n yigenwan Rosetta.

Mars (yettwasusru-d s teqbaylit : [/maṛṣ/ /maṛṣ/] ) d itrikli, d amtiweg wis kuz (wis 4) s usismel n lebɛada ɣef yiṭij, d itrikli wis sin (wis 2) deg taẓayt akk d teɣzi d tehri ɣef itrikliyen-nniḍen i yesɛa unagraw anyiṭij. Lebɛada-s ɣef yiṭij attan gar 1,381 d 1,666 UA (gar 206,6 d 249,2 imelyan n ikilumitriyen), akud n udewwer-is azal n 669,58 n wussan n Mars (686,71 n wussan n lqaɛa).

Lqaɛa d Mars
Ɣelluy n yiṭij deg yitrikli Mars

RéférencesẒreg