12 duǧember

(Yettusmimeḍ seg 12 dujamber)
Dujember
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 12 dujamber d ass wis 346 n useggas (wis 347 deg iseggasen bisekstil). Llan 19 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

11 wamber - 12 dujamber - 13 dujamber

TidyaninẒreg

Timiḍi wis 21Ẓreg

TilaliyinẒreg

Timiḍi wis 20Ẓreg

TimettaninẒreg

Timiḍi wis 21Ẓreg

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :