Dujember
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 13 dujamber d ass wis 347 n useggas (wis 348 deg iseggasen bisekstil). Llan 18 wussan deffir-es ar taggara n useggas.

12 wamber - 13 dujamber - 14 dujamber

Tidyanin ẓreg

Timiḍi wis 11 ẓreg

Timiḍi wis 16 ẓreg

Timiḍi wis 18 ẓreg

Timiḍi wis 19 ẓreg

Timiḍi wis 21 ẓreg

Tilaliyin ẓreg

Timiḍi wis 20 ẓreg

Imagraden iqqenen ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :