13 duǧember

(Yettusmimeḍ seg 13 dujamber)
Dujember
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 13 dujamber d ass wis 347 n useggas (wis 348 deg iseggasen bisekstil). Llan 18 wussan deffir-es ar taggara n useggas.

12 wamber - 13 dujamber - 14 dujamber

TidyaninẒreg

Timiḍi wis 11Ẓreg

Timiḍi wis 16Ẓreg

Timiḍi wis 18Ẓreg

Timiḍi wis 19Ẓreg

Timiḍi wis 21Ẓreg

TilaliyinẒreg

Timiḍi wis 20Ẓreg

Imagraden iqqenenẒreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :