Dujember
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Ass 18 dujamber d ass wis 352 n useggas (wis 353 deg iseggasen bisekstil). Llan 13 wussan deffir-s ar taggara n useggas.

17 wamber - 18 dujamber - 19 dujamber


Tidyanin ẓreg

Timiḍi wis 20 ẓreg

Timiḍi wis 21 ẓreg

Tilalliyin ẓreg

Tasut tis 20 ẓreg

Timakkasin ẓreg

Tasut tis 19 ẓreg

Tasut tis 21 ẓreg

Imagraden iqqenen ẓreg

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :